среда, 29. новембар 2023.

Konkurs

 KONKURS za najbolji flajer

"Stoj! Da ne bude poslije joj!

NVO Dječiji edukativni centar Pčelica organizuje nagradni konkurs za izradu edukativnog flajera u okviru projekta "Stoj! Da ne bude poslije joj" za oblast saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, uz finansijsku podršku
Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore.
Tema konkursa je bezbjednost djece u saobraćaju, gdje je potrebno da djeca uzrasta od 10 do 13 godina kreiraju edukativni flajer koji će biti štampan kao promotivni materijal u okviru projekta. Potrebno je da rad bude izrađen u elektronskoj formi, dimenzija A5. Sadržaj flajera treba da prenese djeci i odraslima poruku o osnovnim problemima koje djeca imaju u saobraćaju kada je riječ o njihovoj bezbjednosti i može biti u formi stripa, slike i/ili edukativnog teksta. Djeca mogu učestvovati sa više radova, a radovi se šalju u PDF formatu, najmanje 300dpi na email: dec.pcelica@gmail.com do 5.decembra 2023. do kraja dana. Najbolji flajer biće štampan u okviru edukativno-informativne kampanje od strane organizatora, a kreator najboljeg flajera biće nagrađen poklon vaučerom u vrijednosti od 200€ (dvije stotine eura) za trgovinu u nekoj od Multicom prodavnica.
*Odluku o izboru najboljeg flajera donijeće naš stručni tim.